Aeroklub Beroun

má novou webovou prezentaci na nové doméně

www.akberoun.cz